Menoris Capital investerar i noterade och onoterade bolags som anses ha en potential. Menoris tar, i de fall det är möjligt, en aktiv roll i bolagen för att bidra till att långsiktigt värde skapas.

Menoris assistera även mindre och medelstora företag att skapa framgång genom rådgivning och konsulttjänster inom strategiutveckling, förändringsledning, bolagsstyrning samt outsourcing. Vi hjälper även till vid bolagsförvärv och integrationer av förvärvade bolag.


Menoris Capital AB, Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm  |  Telefon: +46-733 400 590  |  E-mail: info@menoriscapital.se